Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid

Elke kwartaal staat een thema centraal

Elk kwartaal zoomen we dieper in op een belangrijk veiligheidsonderwerp binnen BAM Infra Nederland. Dit kwartaal is dat: ‘Aanrijding voorkomen in 5 stappen. Afgelopen jaren vonden er in de bouwsector in Nederland zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren.

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft het Beleid Reductie Aanrijdgevaar opgesteld, dat we sinds 1 januari 2021 binnen BAM hanteren. We nemen maatregelen om risico’s te elimineren of te verkleinen op basis van de Arbeidshygiënische Strategie. Dit houdt in dat je bij het bepalen van beheersmaatregelen altijd eerst naar de bron van het probleem kijkt. Als je daar verder niets aan kunt doen, neem je maatregelen op een lager niveau. Pas als laatste mogelijkheid kijk je naar persoonlijke maatregelen, zoals PBM. Verantwoording en motivering voor het toepassen van een lagere beschermingsmaatregel leg je vast in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) of in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). In de onderstaande vlog vertellen we aan de hand van een concreet bouwproject hoe we dit in de praktijk toepassen.

 

 

 

Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid

Veiligheid staat bij BAM altijd op nr.1! Het komt vóór planning of winst. Vóór alles wat je maar kunt bedenken. Na een dag hard werken moeten we met z’n allen weer veilig naar huis. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Op de bouwplaats, onderweg én op kantoor

Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid

Met de slogan ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ voert BAM één uniforme, wereldwijde veiligheidscampagne voor héél BAM. Hiermee dragen we uit dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Van de medewerkers van BAM zelf, maar ook van onze ketenpartners, zoals onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers. Zo’n 100.000 in totaal.

Iedereen elke dag weer veilig thuis

Doel van de campagne is om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en om ervoor te zorgen dat iedereen aan het einde van de dag weer veilig thuiskomt. Dit betekent: nul ongelukken. Wij spreken elkaar daarom aan om actie te ondernemen als een situatie onveilig is. Om incidenten te melden, zodat we ervan kunnen leren. En om actief mee te helpen gevaarlijke situaties te voorkomen.

Bij BAM zorgen we voor elkaar

De slogan wordt ondersteund met een ijzersterk fundament én 10 wereldwijde BAM-veiligheidsregels. Bekijk ook de campagnefilm waarin BAM-medewerkers hun persoonlijke boodschap over het belang van veilig werken delen. Bij BAM zorgen we voor elkaar!