Duurzaamheid bij BAM Infra Nederland

Dagelijks bouwen wij aan duurzame en gezonde leefomgevingen. Zo geven wij letterlijk vorm aan de toekomst van Nederland. En geven wij de aarde door aan toekomstige generaties. Wij willen in 2023 de meest circulaire bouwonderneming zijn. Dit kunnen wij niet alleen. Samen met onze opdrachtgevers en partners realiseren we onze duurzaamheidsdoelstellingen door creatieve en innovatieve oplossingen te bieden.

Samen verduurzamen

Hierbij vormt circulariteit een belangrijk onderdeel op veel van onze projecten. Onze duurzaamheidsexperts adviseren op tenders en projecten over duurzame maatregelen en innovaties.

Niet alleen binnen BAM, maar ook buiten BAM nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wij werken in lijn met de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Samen met 28 organisaties uit de GWW en Infra willen wij de gemiddelde uitstoot van CO2, NOx en fijnstof verminderen. Dit stimuleren wij o.a. door brandstof op onze mobiele werktuigen te besparen. Op ons project de Rotterdamsebaan in Den Haag zetten wij bijvoorbeeld bouwmachines met de schonere brandstof GTL in. Daarnaast zijn wij ondertekenaar van het BetonAkkoord en het FSC Houtconvenant.

Elektrisch materieel en groene energie

Van elektrische bedrijfswagens en een mobiele laadpaal tot elektrische trilplaten; wij investeren in de elektrificatie van ons materieel. Zo hebben wij ’s werelds eerste elektrische 10-12 tons wals gebouwd en in april 2020 in gebruik genomen. De uitstootvrije wals zetten wij al op vele projecten in.

Na de wereldprimeur van de elektrische wals kwamen we begin 2021 met een nieuwe primeur: de eerste hybride sondeertruck ter wereld. Op locatie wordt hij elektrisch aangedreven om bodemonderzoek uit te voeren, zonder uitstoot van schadelijke stoffen als CO2 en stikstof. Met de nieuwe generatie sondeerwagen besparen we 50 liter brandstof per dag en zo'n 34.000 kilogram CO2 per jaar.

Ook investeren wij in duurzame opwekking van energie op onze bouwplaatsen. Een voorbeeld is de solar-unit op de bouwkeet. De 15 zonnepanelen hebben in totaal een maximale opbrengst van 5,4kWh. We slaan alle opgewekte energie op in de powerbank met een opslagcapaciteit van 86kWh. Hiermee besparen we jaarlijks maar liefst 3045 liter brandstof van onze dieselaggregaten en 10.400 kilogram CO². 

 

CO2-Prestatieladder

Wij zijn gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Dit CO2-bewust certificaat is een beloning voor onze inspanningen om onze CO2-uitstoot te verminderen en onze klimaatbedrijfsrisico’s te beperken. Belangrijk hierbij is het nemen van initiatieven, het behalen van praktische resultaten en het toepassen van innovaties.

Grondstoffen

Binnen de bouw gebruiken en transporteren we veel grondstoffen. De overheid heeft de ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Samen met partners werken wij aan producten met een langere levensduur en een lagere milieu-impact. Zo passen wij al glasvezelversterkt beton toe op projecten waardoor er minder staal nodig is. Ook passen we steeds vaker biobased materialen toe. Projecten met circulair beton zijn in voorbereiding.

Het zwarte groen

Naast de productie van asfalt op lagere temperaturen maken wij ook gebruik van asfaltmengsels die circulair zijn. Op de A32 bij Leeuwarden hebben wij in opdracht van Rijkswaterstaat ZOAB met 70% hergebruikte materiaal neergelegd. Voor gemeente Gelderland gebruikten we op de N796 bij Ermelo een uniek asfaltmengsel voor de deklaag. Asfalt dat bestaat uit 60% gerecycled materiaal en ook geluidsreducerend is.

COnegatief

Tussen Den Haag en het Westland (N211) hebben wij de eerste CO2 negatieve weg volledig gerenoveerd. Dat betekent dat bij het groot onderhoud en gebruik meer CO2 wordt opgevangen dan dat er vrijkomt.  In totaal besparen alle duurzame maatregelen samen nu ruim 13.000 ton CO2. Van een warmte-koudeopslagsysteem, dynamische verlichting, bewegwijzering van bamboe, tot duurzaam asfalt,  een houten portaal voor verkeerslichten en een zonnepanelen boom. 

Meest duurzame tunnel

We bouwen in Den Haag  een nieuwe verbindingsweg met een tunnel. De Rotterdamsebaan. Dit  project krijgt de meest duurzame tunnel van Europa. Met zonnepanelen die deels in de energiebehoefte voorzien. Daarnaast vangen we fijnstof af bij de tunnelmonden door middel van een hightech ‘Fine Dust Reduction System’ (FDRS). Ook maken we gebruik van duurzaam asfalt LEAB en installeren we geluidsomvormers (diffractoren).

 

Stikstofproblematiek en PFAS

Nieuwe marktomstandigheden en uitdagingen, zoals de stikstofproblematiek en PFAS vragen om innovatieve, duurzame oplossingen. Samen met onze partners en in samenspraak met de omgeving zetten we ons in voor een veilige bouwomgeving en een duurzame infrastructuur.

Zo geven wij vorm aan de toekomst van Nederland.