Het verkeer regelt zichzelf

Vooral in stedelijke gebieden wordt het de komende jaren steeds drukker in Nederland. Steeds meer mensen maken gebruik van de infrastructuur en dat zet een goede doorstroming onder druk. Dat dwingt ons anders na te denken over verstedelijking en mobiliteit.

Nederland is als eerste land ter wereld op grote schaal begonnen met een gestandaardiseerde manier om verkeerslichten slimmer te maken. Dat biedt tal van mogelijkheden. Zo kan straks iedere auto, smartphone, ieder navigatiesysteem of elk ander device via de cloud in verbinding staan met de ‘intelligente’ verkeersregelinstallaties (iVRI’s).

Hierdoor kan op kruispunten – vaak de bottleneck in de doorstroming – voorrang gegeven worden aan bepaalde verkeersdeelnemers, zoals fietsers, het openbaar vervoer of vrachtwagens. En dat bevordert de doorstroom. Dit kan ook nog eens flexibel. Nadert er een grote colonne vrachtauto’s, dan kan de iVRI daar voorrang aan verlenen. Dan hoeven deze zware voertuigen minder af te remmen en op te rekken. Deze nieuwe technologie biedt vele voordelen voor weggebruikers, marktpartijen en overheden.

Voorrang voor fietsers

De fietser krijgt aan de beleidstafels van gemeenten steeds vaker voorrang. Amsterdam heeft haar eigen fietsburgemeester. Een van haar speerpunten is Amsterdam veiliger te maken voor fietsers en fietsende kinderen in het bijzonder.

Ook de gemeente Rotterdam geeft de fietser de komende jaren voorrang. De fiets is in Rotterdam de nieuwe heilige koe. Dat staat in het Fietsplan 2016-2018 ‘Fietsen heeft voorrang’. Met het plan geeft het college aan hoe zij met het fietsen in de stad wil omgaan.

In de praktijk vertaalt zich dat naar bijvoorbeeld verkeerslichten voor fietsers die in een rap tempo voorzien worden van slimme toepassingen, zoals regensensoren of sensoren die “zien” dat er een grote groep fietsers aan komt of voor rood staat te wachten. In dat soort gevallen kan een iVRI ervoor zorgen dat het licht voor fietsers eerder op groen springt.

De Fietsersbond daagt gemeenten ook uit om in te zetten op betere fietsvoorzieningen met bijvoorbeeld de jaarlijkse Fietsstad verkiezing.

iVRI pilot in Rotterdam

BAM Infra is in samenwerking met de gemeente Rotterdam en GoBike een pilot gestart om de data uit verkeerslichten te koppelen aan intelligente Gobike fietsen. Deze deelfietsen zijn via een tablet met het internet verbonden. Resultaat; je ziet op de tablet van je gehuurde fiets hoeveel tijd je nog hebt om groen mee te pakken bij het eerstvolgende verkeerslicht.