Databronnen brengen verkeersstromen in kaart

Tot voor kort waren lussen in het asfalt of systemen langs de weg noodzakelijk om de doorstroming van verkeer te meten. In het huidige digitale tijdperk zijn er echter veel meer bronnen beschikbaar, zoals gegevens uit rijdende voertuigen: Floating Car Data. Een innovatie waar BAM Infra al gebruik van maakt.

Google
Signalen van navigatiesystemen en andere devices in voertuigen, zoals smartphones, zijn een bron van informatie. Deze Google data gebruikt BAM Infra om knelpunten in de bereikbaarheid te signaleren, bijvoorbeeld bij het opstellen van tenders, bij het monitoren van tijdelijke verkeerssystemen of tijdens het uitvoeren van bouwprojecten.

Real-time
Ook kunnen we vooraf de meest optimale routes voor bouwlogistiek bepalen. Met de toenemende nauwkeurigheid van Floating Car Data kijkt BAM Infra nu ook naar toepassingsmogelijkheden voor aansturen van informatieborden bij bijvoorbeeld omleidingen of zelfs het aansturen van wegkantsystemen: computersystemen in grijze kasten, detectielussen en matrixborden. 

Inzicht in infrastructuur
Deze ontwikkeling sluiten aan bij de bredere visie van BAM Infra waarin data een centrale rol speelt. Dat geldt ook voor infrastructuur. Dankzij sensoren, camera’s, openbare data en de inzet van onder andere satellieten, komen we steeds meer te weten over hoe infrastructuur gebruikt wordt. En hoe deze informatie ingezet kan worden om meerwaarde te creëren voor gebruikers, beheerders en omgeving.