Signalering en motorway traffic managementsystem

We ontwerpen, bouwen, integreren en onderhouden alles binnen de keten van verkeerssignalering, filestaartbeveiliging en verkeersgeleiding.

We beheersen de keten van A-Z, alle installaties, inclusief ophangconstructies, bermbeveiliging, integratie in verkeerscentrale, verkeersmaatregelen en de benodigde glasvezel of 4G infrastructuur. We doen dat vooral in opdracht en in samenwerking met Rijkswaterstaat. Maar de kennis en oplossingen vinden ook steeds meer hun weg naar de regionale en lokale verkeerssystemen.

De keten bestaat o.a. uit:

 • Inwinnen van voertuiggegevens met behulp van radar of detectielussen
 • Wegportalen
 • Matrixsignaalgevers
 • Wegkantstations, voorzien van voeding en communicatie (meestal via glasvezel)
 • Integratie in de Verkeerscentrales
 • Communicatie infrastructuur zoals glasvezelnetwerk

Een belangrijke innovatie vormen de nieuwe iWKS systemen [linken naar https://www.baminfra.nl/innovaties/intelligent-systeem-stuurt-signalerin... die we sinds 2020 in de keten plaatsen op de A9. Wij zijn nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen en testen in het veld van deze nieuwe modulaire en multiconnectieve systemen.

Wij zijn experts op het gebied van geldende richtlijnen rondom projectering, aanleg, instandhouding, integratie.

Voorbeeldprojecten:

 • A10 Noord
 • A10 West
 • A4 Burgerveen-Leiden
 • A12 Lunetten-Veenendaal (Poort van Bunnik DBFM)
 • VODK WNZ (in samenwerking met Vialis)
 • Nu bezig met ontwerp Traverse Zwolle A28