DRIP - Dynamisch Route Informatiepaneel

Wij ontwerpen, bouwen, integreren en onderhouden full-color LED DRIP’s in heel Nederland.

We beheersen de keten van A-Z, inclusief ophangconstructies, bermbeveiliging, inrichten van serviceportaal, integratie in verkeerscentrale, verkeersmaatregelen en de benodigde glasvezel of 4G infrastructuur.

Een DRIP toont actuele informatie aan de weggebruiker op basis van vooraf vastgestelde tekstscenario’s of grafische afbeeldingen. Denk hierbij aan te verwachten vertraging, omleidingen, calamiteiten en actuele reistijden en de grafische weergave van verkeersaanbod op rondwegen.

Met behulp van deze DRIPS kan de wegbeheerder ook de verkeersstroom sturen bij grote evenementen.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Rijbaanbrede DRIP’s op de A10 rondom Amsterdam
  • BermDRIPS in Arnhem en rondom Arnhem om de verkeersstroom bij evenementen (Burgers Zoo en Gelredome) te kunnen sturen
  • Rijbaanbrede DRIPs vervangen voor type 1 DRIPS op de A12, A50 en A15
  • BermDRips A28
  • Actueel: DRIPS Traverse Zwolle A28