Dynamisch verkeersmanagement

De automobiliteit neemt steeds verder toe. Daardoor is het weer drukker op onze wegen. Hierdoor loopt het verkeer steeds vaker vast.

Maar ook veranderingen in het weer, ongevallen en lekke banden zijn veel voorkomende oorzaken van files. Met grote vertragingen tot gevolg. Niet goed voor de economie en niet goed voor het humeur van de weggebruikers.

Onze dynamische verkeersmanagementoplossingen zijn erop gericht om de wegcapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten. Ook als het verkeer vast dreigt te lopen. Op basis van realtime waarnemingen is de wegbeheerder door onze oplossingen in staat maatregelen te nemen om het verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen. Ook waarschuwen onze systemen weggebruikers voor situaties op hun route.

We maken onze infrastructuur ook klaar voor de toekomst. Een data gedreven toekomst. Een toekomst waarin voertuigen communiceren met de infrastructuur en waarin zij zelf beslissingen nemen.

Onze oplossingen

  • Sensoring, CCTV, Signalering​
  • Dynamische (Matrix-) Bebording​
  • Wegkantsystemen​
  • Weight in motion
  • Dynamische bandenspanning meten ​
  • Gladheidspreventie​
  • Toeritdosering/spitsstroken​
  • Trajectcontrole/ANPR​
  • Wisselstroken​