WIBON

De Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netwerken (WIBON) is met name bedoeld om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Als je kabels en leidingen in openbare grond hebt, ben je eigenaar van ondergrondse infrastructuur en word je door de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netwerken (WIBON) gezien als netwerkbeheerder. De WIBON is bedoeld om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen en de veiligheid van de graver en directe omgeving te bevorderen. Om aan de wet te voldoen, moet je je als netwerkbeheerder aanmelden voor Klic-online van het kadaster.

Netwerkbeheerders en grondroerders

Netwerkbeheerders digitaliseren de kabel- en leidingtekeningen volgens voorgeschreven specificaties. Als de tekeningen voldoen aan de eisen, gaan ze naar het kadaster. Daardoor krijgen grondroerders via het Klic-online-systeem inzage in de ondergrondse infrastructuur. Grondroerders moeten deze gegevens raadplegen, voordat ze gaan graven.

Backoffice

BAM beschikt over een professionele backoffice met medewerkers die alle vragen van grondroerders vakkundig beantwoorden. De backoffice is tijdens werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur bemenst, maar 24/7 bereikbaar voor spoedvragen, calamiteiten- en/of storingsmeldingen.

Claim management

Het verhalen van de kosten van graafschades aan een infrastructuur is een complexe materie, die technische en juridische (aansprakelijkheidsrecht) kennis vereist. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en kent, in diverse samenwerkingsverbanden, verschillende varianten van claimmanagement. Variërend van het aansprakelijk stellen van veroorzakers van graafschade tot de volledige afkoop van alle potentiële schades in een netwerk.

Samen met onze advocaten, die zich onderscheiden door een gedegen juridische achtergrond in combinatie met de nodige technische kennis, treden wij op voor grote en kleine kabel- en leidingbeheerders. We zorgen ervoor dat schades snel, efficiënt en tegen minimale kosten worden afgewikkeld. Het in samenwerking met de advocaten van BAM ontwikkelde schadeformulier en rapport, zorgen voor een juridisch sterke leidraad.