Wijk- en buurthub

Eén van de onderdelen van ons programma Mobiliteit is het toegankelijk maken van eerlijke, duurzame en betaalbare (deel)mobiliteit voor alle bewoners en ondernemers in een wijk of buurt.  Wij richten  ons op het ontwerpen en realiseren van mobiliteitshubs, inclusief de integrale exploitatie ervan in relatie tot de omgeving en gebruikers. Met de mobiliteitshubs zorgen wij dat alle vormen van elektrische mobiliteit op buurt- of wijkniveau voor iedereen op een veilige manier beschikbaar zijn en worden beheerd.

Voor het ontwerpen van mobiliteitshubs analyseren en monitoren we de vervoersstromen en maken een gebruiksanalyse vanuit het perspectief   van de bewoners en hun omgeving. Ook maken we de sociale impact van mobiliteitshubs  inzichtelijk.
In de hubs creëren we kansen voor bewoners en ondernemers om te werken aan bijvoorbeeld het repareren van fietsen en  wisselen van batterijen. Verder creëren we er een sociale plek waar kinderen kunnen leren hun fiets te repareren en bewoners en ondernemers ervaring kunnen opdoen in het omgaan met elektrische mobiliteit.

 

Meer over Programma Mobiliteit