#movingaround

Wij zien dat mobiliteit nog slechts mondjesmaat onderdeel is van het ontwerpen van nieuwe woon-, werk- en winkelgebieden. Daarom hebben we de handen ineen geslagen met gebiedsontwikkelaar AM om samen duurzame mobiliteit binnen een gebiedsopgave te ontwikkelen en faciliteren. Dat doen we met #movingaround.

We zetten met #movingaround in op de behoeften van toekomstige bewoners van een te ontwikkelen gebied. Maar ook de gewenste dienstverlening  en logistieke diensten zijn een essentieel onderdeel. En omdat we graag buiten de lijntjes kleuren, zoeken we ook naar kansen en mogelijkheden voor mensen die rondom het te ontwikkelen gebied wonen of werken. Zo dragen wij bij aan een veilige, bereikbare, prettige, gezonde leef- en werkomgeving binnen én buiten ons plangebied.