Fietsservicepunt

Een onderdeel binnen ons programma Mobiliteit is het stimuleren van het dagelijks gebruik van de fiets voor woon-werk verkeer. Wij zien dat er vanuit de overheid en werkgevers voorzieningen en regelingen ontbreken die forenzen hiertoe motiveren. Daarom bieden wij faciliteiten aan forenzen om de overstap te maken naar deze duurzame vorm van mobiliteit die bovendien bijdraagt aan hun vitaliteit. Het fietsservicepunt is zo’n faciliteit. Het fietsservicepunt is het moderne tank- en oplaadstation, waar de fietser met verwachte en onverwachte zaken terecht kan.

Wij zetten in op een versnelde groei van het aantal fietsservicepunten in Nederland. Dat doen we door initiatief te nemen om de behoeften en benodigde voorzieningen voor een fietsservicepunt per potentiële kansrijke locatie in kaart te brengen. De aanleg en realisatie van fietsservicepunten doen wij op duurzame manier. Ook zorgen we voor een duurzame sociale invulling van de exploitatie. We werken hierbij intensief samen met werkgevers en de overheid (o.a. Ministerie van I&W, Luchtvaart Community Schiphol, MRA en Green Deal Fiets).

Wij faciliteren de fietsende forens met Fietsservicepunt

Meer over Programma Mobiliteit