De Rechtvaardige Straat

Eén van de onderdelen binnen ons programma Mobiliteit is het inrichten van straten en wijken op zo’n manier dat de behoeften van de verschillende soorten ‘gebruikers’ even zwaar wegen. Wij geloven erin dat een andere kijk op mobiliteit leidt tot een andere inrichting van straten. Waarbij we de rijkdom van de openbare ruimte volledig benutten zonder dat de behoeften van de ene groep in de verdrukking komen en moeten wijken voor de behoeften van een andere groep.

Wij zetten ons daarom in voor De Rechtvaardige Straat. Veiligheid, verbinding, diversiteit en verduurzaming van mobiliteit staan daarin voor ons centraal. Samen met professor Marco te Brömmelstroet zijn we een leergang gestart aan de Universiteit van Amsterdam, Urban Mobility Futures om samen met bedrijven en bewoners antwoorden te gaan vinden op een andere inrichting van straten.

Naar de website De Rechtvaardige Straat >>