Area30

De UvA, Fietsersbond en BAM zijn een unieke samenwerking begonnen om samen met overheden en bedrijven het concept ‘ISA (Intelligent Speed Assistance) voor Wegbeheerders’ te onderbouwen (nut & noodzaak), positie te bepalen (beleid, reacties & draagvlak) en op straat te realiseren (toepassen & leren).

In onze visie vragen de principes voor een rechtvaardige straat om het uitproberen van digitale handhaving, omdat de mogelijkheid om de snelheidslimiet (30) te overtreden een bedreiging vormt voor de andere principes. Het is al enige decennia mogelijk om de snelheid van gemotoriseerde voertuigen van buitenaf te begrenzen binnen bepaalde zones. Bovendien zien we dat (enkel) inzetten op fysieke maatregelen, campagnes of handhaving niet voldoende is om overtreding van de maximum snelheid tegen te gaan.
Nu de technologie ISA dit jaar vanuit de Europese Unie verplicht wordt voor alle nieuwe auto’s, kunnen lokale overheden (wegbeheerders) regelgeving gaan uitwerken, net als bij milieuzones. En kunnen wij als maatschappij eisen stellen aan hoe ISA moet reageren als je (of een bepaalde groep weggebruikers, zoals pakketbezorgers of taxibedrijven) een bepaalde wijk in wilt.

Meer over Programma Mobiliteit