Programma Mobiliteit

Steden leefbaar houden. Dat is een flinke uitdaging. Al jaren neemt de drukte in steden toe en dat zal komende jaren niet veranderen. De verschillende gebruikers hebben allemaal hun eigen behoeften en wensen op het gebied van mobiliteit, vitaliteit en veiligheid. Behoeftes die relevant zijn, maar waar eenvoudigweg geen ruimte voor is om ze allemaal te vervullen als we ze op de traditionele wijze blijven benaderen.

Daarom kiest BAM Infra Nederland ervoor om te investeren in een programma Mobiliteit met als doel te komen tot duurzame mobiliteitsoplossingen. Waarbij veiligheid, verbinding, diversiteit en verduurzaming van mobiliteit centraal staan. We richten onze aandacht op de vraag hoe we gevaren wegnemen, we ons duurzaam verplaatsen, de inspraak van bewoners vergroten (bewoners nemen deel als burgers, niet als passieve gebruikers van een door experts ingerichte ruimte) en de vitaliteit verhogen. Vanuit die vraag ontwikkelen we concepten en fysieke mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan zowel een bereikbare als een veilige, prettige, gezonde leef- en werkomgeving.