Omgevingsmanagement

Geen project of omgeving is hetzelfde. In de dynamiek van onze samenleving worden projecten complexer. Door haar grote betrokkenheid kijkt de mondige omgeving kritisch naar veranderingen. Bij de uitvoering van een project ontstaat onvermijdelijk hinder voor weggebruikers, omwonenden en ondernemers. Met omgevingsmanagement creëert BAM draagvlak, begrip en duidelijkheid.

Heldere communicatie is de sleutel om onbegrip te voorkomen en hinder te beperken.

Uitgangspunten van ons omgevingsmanagement, zowel bij grote als kleine projecten, zijn het melden van hinder en het helder communiceren over planning. Wij komen afspraken na die zijn gemaakt met de omgeving en hebben een proactieve houding gedurende het gehele proces.

Om onze opdrachtgevers maatwerk te kunnen bieden, hanteren wij vier stappen:

 1. Omgevingsanalyse
  Met een gedegen omgevingsanalyse scheppen wij de juiste voorwaarden voor de omgeving en de realisatie van het project. De pijlers die wij hierbij hanteren zijn: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.
   
 2. Mogelijkheden
  De omgevingsmanager van het project vormt de balans tussen omgeving en bouw. Hij of zij is in staat snel, flexibel, effectief en creatief in te spelen op in- en externe invloeden. De omgevingsmanager houdt toezicht op het nakomen van afspraken over bijvoorbeeld werktijden, wegafsluitingen en schoon houden van de omgeving. Om effectief en efficiënt te kunnen communiceren, heeft de omgevingsmanager tal van mogelijkheden. Bij de inzet van middelen zijn interactiviteit en dialoog kernbegrippen.
   
 3. Keuzes
  Omgevingsmanagement is maatwerk. In overleg met onze opdrachtgevers maken we keuzes op basis van de voor het project geldende behoeften en randvoorwaarden.
   
 4. Besluitvorming
  Samenwerking met onze opdrachtgevers staat centraal. Over de rolverdeling en het bepalen van verantwoordelijkheden binnen het projectteam maken we heldere afspraken. Dat vereenvoudigt de besluitvorming over de organisatie van het omgevingsmanagement. Het ultieme doel draagvlak, begrip en duidelijkheid te scheppen voor de omgeving is daarmee gegarandeerd.