Digitale grondbank

De opslag van materialen is duur en de beschikbare ruimte schaars. Daarom zetten wij vrijgekomen grondpartijen duurzaam en efficiënt opnieuw in op het project zelf of op andere werken. Natuurlijk alleen als de kwaliteit dit toelaat: afgegraven grond wordt voor hergebruik gecontroleerd op verontreiniging en indien nodig schoongemaakt en gemeld bij het bevoegd gezag.

Kostenefficiënt
Via onze digitale grondbank brengen we voor heel BAM Infra het aanbod aan en de vraag naar grond en granulaten bij elkaar. Hierdoor kunnen we onze grondstromen optimaal beheersen en “werk met werk” maken. Dit kan u als opdrachtgever aanzienlijke kostenbesparingen opleveren: we hoeven immers veel minder “nieuwe” grond in te kopen.

Duurzaam en MVO
Een slimme omgang met grondstromen vertaalt zich bovendien in logistieke kostenvoordelen: door het uitwisselen van grondpartijen binnen één regio houden we de transportkosten laag. En wat te denken van de CO2-besparing die dit oplevert? Deze kosten- en milieuvoordelen delen we graag met onze klanten.

Secundaire/circulaire bouwstoffen
Waarom kostbare primaire bouwstoffen toepassen als er ook duurzame secundaire alternatieven zijn? Vanuit kosten- en duurzaamheidsoverwegingen werken wij permanent aan innovatieve oplossingen om onze impact op grind en andere primaire bouwstoffen te verkleinen.

Circulaire economie
Fundaties, bijvoorbeeld voor wegen, bestaan voor een groot gedeelte uit secundaire materialen: puin en ander “afval” dat vrijkomt bij de bouw, renovatie en sloop van infrastructuur. Hierdoor slinken de afvalstromen en daarmee ook het waardeverlies voor de maatschappij. Wij zien mogelijkheden om zand- en grindtoepassingen in de toekomst op nog grotere schaal te vervangen door duurzame alternatieven. En onze activiteiten nog beter in te passen binnen de circulaire economie.