Vibro (combinatie)palen

Vibropalen

Vibropalen zijn in de grond gevormde, grondverdringende betonpalen, vervaardigd met behulp van een heiend of trillend ingebrachte stalen heibuis.

Eigenschappen

 • Qua logistiek en uitvoeringsplanning zijn vibropalen prijstechnisch zeer concurrerend met traditionele systemen, vooral bij lange palen en grote aantallen.
 • Vibropalen zijn een goede oplossing op locaties waar transport van prefab palen niet mogelijk is.
 • De start van de uitvoering is op korte termijn mogelijk. Geen productietijd van prefab elementen.
 • De paal heeft hoge druk- en trekcapaciteiten door de gunstige grondmechanische eigenschappen.
 • In zware gronden zijn zeer diepe penetraties haalbaar.
 • Dit in tegenstelling tot prefab palen die zeer gevoelig zijn voor paalbreuk en/of paalkopbeschadigingen.
 • De paallengte kan bij grote variaties in bodemgesteldheid worden aangepast aan de ligging van de draagkrachtige laag. Paallengten zijn dus binnen de grenzen aan te passen tijdens de uitvoering.
 • De paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort en kan eventueel boven het werkniveau worden afgewerkt.
 • Het paalsysteem is grondverdringend. Er hoeft geen uitkomende (vervuilde) grond te worden afgevoerd.
 • Mogelijkheid tot installatie van volledige, gedeeltelijke of stekwapening. Hierdoor zijn de palen zowel op druk als trek te belasten.
 • Geluidsreductie is mogelijk door het toepassen van een geluidsmantel.
 • Voorboren geeft reductie op heitrillingen.
 • Schoorstanden mogelijk tot 3:1.

Vibrocombinatiepalen

Vibrocombinatiepalen zijn in de grond gevormde, grondverdringende betonpalen met een prefab betonnen element of stalen element. Ze zijn vervaardigd overeenkomstig het vibroprocédé (zie productblad Vibropalen).

Eigenschappen

 • Voor ondergrondse kelder- en bakconstructies, al dan niet in combinatie met onderwaterbeton.
 • Voor zware diepgelegen fundaties met hoge trek- en drukkrachten, al dan niet in combinatie met onderwaterbeton.
 • Grondwerk voor natte en droge bouwkuipen wordt vereenvoudigd door het verdiept kunnen afzetten van een prefab of stalen element.
 • In zware gronden zijn zeer diepe penetraties haalbaar doordat er op een stalen buis wordt geheid. Dit in tegenstelling tot prefab palen die zeer gevoelig zijn voor paalbreuk en/of paalkopbeschadigingen.
 • De vibrocombinatiepalen hebben een hoge druk- en trekcapaciteit door de gunstige grondmechanische eigenschappen.
 • Toepasbaar bij slappe bodemlagen. Door het gebruik van een prefab kern is de kwaliteit van de betonschacht verzekerd.
 • De palen zijn zowel vanaf het maaiveld als vanaf een ponton of traverse aan te brengen.
 • Het paalsysteem is grondverdringend. Er is dus geen uitkomende (vervuilde) grond af te voeren.
 • Geluidsreductie is mogelijk door het toepassen van een geluidsmantel.
 • Voorboren geeft reductie op heitrillingen.