Schroefpalenwanden

Schroefpalenwanden zijn een uit schroefpalen opgebouwd wandsysteem. Afhankelijk van de situatie worden de palen aaneengesloten (‘tangentieel’) of oversneden (‘secans’) aangebracht.

Palenwanden zijn toepasbaar in de utiliteitsbouw, woningbouw en de civiele bouw. Het aanbrengen van de schroefpalen geschiedt trillingsarm en geluidsarm. Het is mogelijk de palen van de wand geheel verbuisd aan te brengen en bovendien beschikt de palenwand over relatief hoge stijfheidseigenschappen. Hierdoor is de palenwand bij uitstek geschikt voor bouwputwanden in binnenstedelijke gebieden, dicht naast kwetsbare bebouwing.

Grondontspanning wordt vermeden en uitbuiging van de wand wordt beperkt, waardoor de schade aan de belendingen minimaal is.

De palenwand kan als definitieve wand in kelders fungeren door deze met spuitbeton af te werken of met een voorzetwand af te dekken. Bijkomend voordeel van de palenwand is het verticale draagvermogen. Hierdoor kan de bouwputwand ook in de definitieve situatie als dragend element dienen voor bijvoorbeeld de buitengevels.