MV-palen

Müller Verpress-palen (MV-palen) zijn grondverdringende stalen palen met een groutomhulling. Ze worden vervaardigd door het heien van een stalen profiel/buis in de bodem onder gelijktijdig injecteren van een groutmengsel.

Eigenschappen

 • Voor zeer zware fundaties met wisselende hoge druk- en/of trekbelastingen.
 • Voor verankering van zware grond- en waterkerende constructies.
 • De paal heeft hoge druk- en trekcapaciteiten door de gunstige grondmechanische eigenschappen, hierdoor zijn (trek)belastingen mogelijk tot 10.000 kN.
 • In zware gronden zijn zeer diepe penetraties haalbaar doordat er op een stalen buis/profiel wordt geheid onder gelijktijdig injecteren.
 • Grote lengtes mogelijk tot 70 meter.
 • Zowel verticaal als onder schoorstand in te brengen.
 • Toepasbaar bij grote variatie in grondgesteldheid.
 • Het systeem geeft door de groutsmering tijdens het inbrengen minder trillingen dan conventionele geheide paalsystemen.
 • De paalkop kan eventueel beneden het waterniveau worden geplaatst.
 • Palen zijn zowel vanaf het maaiveld als vanaf een ponton of traverse aan te brengen.
 • Geluidsreductie is mogelijk door het toepassen van dempingskussens.