Gewipalen

Gewipalen zijn slanke, in de grond gevormde verankeringselementen die zowel druk- als trekbelastingen kunnen opnemen.

Eigenschappen

Gewipalen kunnen worden aangebracht:

  • Vanaf het maaiveld door de anker- of funderingsmachine.
  • In een natte bouwkuip vanaf een traverse of ponton door de anker- of funderingsmachine.
  • Door een ankerboormachine. De boorbuizen worden gekoppeld. De boorlengte is praktisch gezien tot circa 60 meter.
  • Door een funderingsmachine voorzien van een makelaar waarbij de boorbuis uit één lengte bestaat. De boorlengte bedraagt maximaal 45 meter.
  • Bij uitstek geschikt voor opname van hoge trekbelasting. Kan eveneens drukbelasting opnemen.
  • Zowel trillingsvrij als trillingsarm uit te voeren.
  • Geluidsarm paalsysteem.