Wegen

BAM Infraconsult werkt wereldwijd aan de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur. De afdeling Ontwerp Wegen ontwerpt en modelleert voor landelijke, regionale en lokale projecten. De ontwerpers, tekenaars en projectleiders werken nauw samen met andere ontwerpdisciplines en de uitvoering.

Ontwerp Wegen is betrokken bij alle fasen van het ontwerpproces: van haalbaarheidsstudie tot en met uitvoeringsondersteuning. Door haar ervaring met Design & Construct, DBFM en Alliantie-contracten kan Ontwerp Wegen optimaal inspelen op de behoefte van de uitvoering en de opdrachtgever. Hierdoor zijn grote optimalisaties in kosten en tijd haalbaar. Door de samenwerking met de bouwende BAM- bedrijven sluiten de ontwerpen goed aan op de wensen van de uitvoering.
 
 
Projecten: N11 parallelbaan en A28 Zwolle - Meppel