Verkeersmanagement

Verkeersmanagement en fasering is één van de specialismen van BAM Infraconsult. De activiteiten richten zich op verkeer en fasering en op gebiedsontwikkeling en (her)inrichting van verkeerssituaties. In alle fasen van een project biedt de afdeling Verkeersmanagement ondersteuning bij analyses en adviezen voor huidige, tijdelijke en toekomstige verkeerssituaties. Deze afdeling zorgt voor passende begeleiding bij verkeerskundige vraagstukken en ontwerpoplossingen.

 

Projecten: Verbreding A28 Zwolle – Meppel en verbreding A12 bij Maarsbergen