Technische Installaties

Infrastructuurprojecten worden steeds vaker integraal aanbesteed op basis van publiek private samenwerking. Kennis en kunde van technische installaties wordt hierdoor steeds meer een kritische succesfactor voor het verwerven, realiseren en in standhouden van deze projecten.

Kennis van technische installaties is zeer van belang bij integrale infrastructuurprojecten. Bij civiele  kunstwerken zoals tunnels, sluizen, bruggen, gemalen et cetera, speelt de juiste kennis van technische installaties een steeds belangrijkere rol voor het succesvol afronden van een project. De aannemer is niet alleen verantwoordelijk voor de bouw, maar ook voor het in standhouden van het kunstwerk. Door het ontwerp integraal aan te pakken met daarbij de juiste technische kennis, is het mogelijk kosten en risico’s tijdens het ontwerp, de realisatie en het onderhoud te beheersen.