RAMS/RISK/Systems Engineering

De kracht van BAM Infra zit in de integrale projectaanpak. Zowel wat de disciplines betreft (civiel, wegen, rail) als qua fasering (ontwerp, uitvoering, onderhoud). Onze specialisten voor RAMS/Risk/Systems Engineering spelen hierin een cruciale rol.

Met Systems Engineering rafelen wij complexe projecten uiteen in beheersbare onderdelen. Hierdoor kunnen wij projecten gestructureerd en integraal ontwikkelen en beheersen. Met RAMS-analyses bepalen wij de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van een constructie. Risicomanagement helpt ons in iedere fase van het proces de risico’s te beheersen.