Rail

De afdeling Ontwerp Rail van BAM Infraconsult maakt spoorontwerpen voor Heavy- en Light Rail voor zowel personen- als goederenvervoer.  BAM Infraconsult werkt voor railinfrabeheerders en particuliere eigenaren van spooraansluitingen.

BAM Infraconsult ontwerpt alle spoorse disciplines: de bovenleiding, het spoor, de treinbeveiliging en de tractievoeding. Deze werkzaamheden voert de afdeling Ontwerp  Rail uit in alle RVOI-fasen, van een variantenanalyse ter voorbereiding van het voorontwerp tot het definitieve ontwerp en het uitvoeringsontwerp. De afdeling is bekend met de specifieke regelgeving van onze opdrachtgevers.

Project: OV SAAL