Hindermaps

Een tevreden, goed geïnformeerde omgeving draagt bij aan een soepel projectverloop. Met Hindermaps kunt u direct en effectief met de projectomgeving communiceren over de te verwachten hinder.

Hindermaps bestaat uit een website met als ondergrond een interactieve kaart. Deskundigen van BAM Infraconsult tekenen het project in, maken inzichtelijk waar belangrijke werkzaamheden plaatsvinden en waar hinder voor omwonenden te verwachten is.