BoxBarrier

De BoxBarrier® is een tijdelijke waterkering die door BAM Infraconsult is bedacht en ontwikkeld naar aanleiding van een prijsvraag van Waterschap Delfland.

Het is een robuust en makkelijk hoogwaterbeschermingssysteem, dat snel geïnstalleerd kan worden. Omdat het water met water keert, kan het met de hand geïnstalleerd worden en neemt het in opslag weinig ruimte in.

Website BoxBarrier