Oog voor de omgeving

Heldere communicatie met de omgeving, het kweken van begrip en bouwen aan draagvlak zijn van het grootste belang om bouwprojecten te laten slagen. Een spreekuur voor omwonenden, stakeholderbijeenkomsten, nieuwsbrieven – we kunnen niet meer zonder.

Onze omgevingsmanagers zijn de schakel tussen onze projectteams en de omgeving. Zij nemen de stakeholdersbelangen mee in het project. Via diverse kanalen houden zij de omgeving op de hoogte van onze werkzaamheden. Omwonenden kunnen met al hun vragen of klachten over het project aankloppen bij de omgevingsmanager. Op die manier beperken wij de hinder en hinderbeleving voor de omgeving tot een minimum.