Kundig in materiaal

Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak specifieke betonsoorten of –mengsels vereist. Onze betondeskundigen begeleiden het bouwproces in alle fases.

We houden rekening met de eigenschappen waaraan het mengsel moet voldoen: verwerkbaarheid, verhardingstijd, duurzaamheid en levensduur. Slimme simulatiesoftware helpt ons te bepalen of we tijdens het verhardingsproces moeten koelen.

Gedurende de bouw verrichten we kwaliteitscontroles en begeleiden we het stort- en verhardingsproces. In de onderhoudsfase monitoren wij het object en geven we reparatieadvies. Naast beton, staal en hout hebben we kennis van composieten en nieuwe, veelbelovende constructiematerialen.