Regisseur van het bouwproces

Bij de (her-)ontwikkeling van woongebieden zijn veel instanties en disciplines betrokken. Een goede regie is belangrijk om grip te houden op het bouwproces. Onze inframanagers vormen het vaste aanspreekpunt voor ontwikkelaars.

Zij adviseren over de inrichting van het gebied en verifiëren of het ontwerp voldoet aan de afspraken. Ze bewaken de verbanden tussen de betrokken technische disciplines en stemmen af met de stakeholders. Per project kijken we samen met de ontwikkelaar hoe ver hun rol gaat.

De uit hun managementrol voortvloeiende engineeringstaken kunnen de inframanagers neerleggen bij de ontwerpafdelingen van BAM Infraconsult. De focus ligt op een integrale, multidisciplinaire projectbenadering. Hierdoor worden (financiële) risico’s beperkt, kunnen slimme en kostenefficiënte oplossingen worden meegenomen in de planvorming en kan een locatie eerder tot ontwikkeling komen.