Blik in de ondergrond

De ondergrond is van grote invloed op de bouwbaarheid, kosten en risico’s van civieltechnische en maritieme objecten. In Nederland zijn we gewend om op slappe bodem te bouwen, maar elders ter wereld vormen bijvoorbeeld rotsachtige bodems een uitdaging.

BAM Infraconsult ondersteunt projectteams in binnen- en buitenland met geotechnisch advies- en ontwerpwerk: vanaf het voorontwerp tot het uitvoeringsontwerp en de uitvoeringsbegeleiding.

Onze dienstverlening strekt zich uit van een quickscan tot complete haalbaarheidsstudies en risico-inventarisaties. Grondonderzoek, aardebanen en grondkerende constructies behoren tot onze kennisgebieden. Wij zijn betrokken bij grote multidisciplinaire projecten in Nederland en bouwen mee aan steigers, golfbrekers, kademuren en andere maritieme constructies over de hele wereld.