Constructieve Modellering

De complexiteit van infrastructurele projecten neemt toe. Deze projecten zijn vaak grootschalig en hebben een multidisciplinair en integraal karakter. De combinatie van Building Information Modelling (BIM), lean-methoden en concurrent engineering maakt het mogelijk om infrastructurele werken veiliger, sneller en kostenefficiënter te ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden. De afdeling Constructieve Modellering van BAM Infraconsult ondersteunt deze ontwikkelingen door in het gehele bouwproces op het vlak van constructieve 3D/BIM-modellen een leidende rol te spelen. Samen met de constructieve modelleerdisciplines van de vestigingen in Jakarta en Singapore werkt deze afdeling voor de Nederlandse en de internationale markt.

 

Projecten: Zeesluis IJmuiden en Mega Cruise Terminal in Curaçao