Business Development

De afdeling Business Development binnen BAM Infraconsult ondersteunt de BAM-Infrabedrijven en BAM Groep met diensten op het gebied van innovatie, octrooien, duurzaamheid en strategisch advies. De afdeling verkent trends en opkomende markten, analyseert maatschappelijke vraagstukken en kijkt hoe BAM hieraan op innovatieve wijze invulling kan geven. Voor kansrijke trends wordt een business case opgesteld. Hierbij zet de afdeling de synergievoordelen tussen de BAM-bedrijven om naar concrete projecten. Deze worden begeleid tot de ontwikkeling is ingebed in de organisatie.