Grote diameters in complexe omgevingen

Rioleringswerkzaamheden met grote diameters op een kleine oppervlakte – dat is onze uitdaging. Wij zijn gespecialiseerd in de aanleg en renovatie van rioolleidingen met een grote diameter in afwijkende en risicovolle omgevingen. Bijvoorbeeld in de binnenstad, waar het openbreken van straten en trottoirs vaak geen optie is.

Wij hebben jarenlange ervaring met deze werkzaamheden, die hun oorsprong vinden in de Amsterdamse binnenstad. Het vernieuwen van rioolleidingen tussen de grachten en de niet-onderheide grachtenpanden in, is specialistenwerk! En wat te denken van rioleringswerkzaamheden naast het Rijksmuseum? Onze ervaren vakmensen weten precies wat er speelt in dergelijke complexe omgevingen. Zij zorgen ervoor dat gebouwen geen schade oplopen door trillingen en dat omwonenden en passanten zo min mogelijk hinder ondervinden.