Werken met water

Water is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen vragen om professioneel watermanagement. Een discipline waarin Nederland eeuwenlang ervaring heeft opgebouwd!

Als civiele bouwer dragen wij bij aan waterbouwkundige projecten die ons beschermen tegen overstroming en die de samenleving slagvaardig en mobiel houden: de stormvloedkering bij Hoek van Holland, een hangbrug in Denemarken, afzinktunnels in diverse Europese landen. We realiseren sluizen, steigers en sterke kades zoals op Maasvlakte 2 in de Rotterdamse haven. We hebben zelfs een slim concept ontwikkeld voor de bouw van offshore funderingen voor windmolens.