Innovatief met energie

De wereldwijde energiebehoefte stijgt explosief. Om aan de toenemende vraag te blijven voldoen, moet de capaciteit voor energieproductie de komende vijftig jaar met 80% toenemen. De transitie naar duurzame energiebronnen maakt de samenleving minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en reduceert de CO₂-uitstoot.

Het ontwikkelen van slimme oplossingen voor het opwekken en distribueren van energie – daar krijgen wij nou energie van! Wij realiseren multidisciplinaire projecten voor energiecentrales, biomassacentrales en gasopslag. We maken funderingen voor offshore windparken. En we bouwen mee aan nucleaire onderzoeksreactoren, convertor- en compressorstations. Op die manier helpen wij energiestromen in goede banen te leiden.