Geen brug te ver - Data voor een betere doorstroming

'Scheepvaart- en wegverkeer stroomopwaarts meten om stroomafwaarts te zorgen voor een vrije doorstroming.'

Preventief onderhoud
Ophaalbruggen verlenen doorgang aan scheepvaart- en wegverkeer. Met elektromechanische bediening wordt het brugdek opgehaald en neergelaten. Hierbij vertrouwen we op motoren, duurzame tandwielen en zware contragewichten. De brug lijdt onder de vibratie van (zwaar)verkeer, harde wind en het roesten van de bewegende onderdelen. Daarom vindt er preventief onderhoud plaats.

Kunstmatige intelligentie
Met behulp van sensoren verkrijgen we inzicht in het scheepvaart- en wegverkeer. Op basis van data genereren we patronen met behulp van algoritmes die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Vervolgens optimaliseren wij de verkeersstromen door de brug op de juiste momenten op te halen of neer te laten. De software die dit bepaalt koppelt data uit verschillende bronnen, zodat we rekening kunnen houden met een uitgebreid scala aan mogelijke situaties. Dit brengt een uitzonderlijke mate van precisie in de operatie van de brug.

Data voor doorstroming
We optimaliseren de vrije doorstroom van vaar- en wegverkeer door data van vaarweg- en wegsensoren te integreren in de operatie van de brug binnen dezelfde digitale omgeving.

Now, that’s an {Asset}