Asfaltscan - Waar een wil is, is een weg

'Drie onverwachte scheuren in het eerste jaar, één verrassing in het volgende jaar en geen verrassingen in de jaren daarna.'

Status
Na het gunnen van een wegonderhoudscontract krijgen we via uitgebreid onderzoek inzicht in de staat van de wegen. We komen tot een optimale implementatieaanpak door rekening te houden met factoren als de grondwaterstand, bodemtoestand, gebruikspatronen en weersomstandigheden. Met wegreparaties en reconstructies zorgen we voor een consistente kwaliteit van het wegennet. Met een positieve gebruikerservaring tot gevolg.

Effectief zonder verrassingen
Onze effectieve wegenbouwmethodes zorgen voor weinig of geen verrassingen na afloop van reparaties of reconstructies. Efficiënte werkwijzen en keuzes voor materiaal en materieel garanderen dat de het werk tijdig en op kosteneffectieve basis plaatsvindt. Door het in een keer goed te doen minimaliseren we de extra kosten na de realisatie.

Inzicht door data
We scannen de wegen proactief door de inzet van satellieten en scanvoertuigen. Met de data die we hiermee verzamelen, ontwikkelen we algoritmes die zelf in staat zijn problemen met de weg te identificeren. Dit doen zij met behulp van kunstmatige intelligentie. Zij herkennen schade aan de weg en detecteren verminderde helderheid van de bewegwijzering op het wegdek. Ook ontwikkelen we algoritmes om problemen in de toekomst te signaleren en in kaart te brengen. Door op deze manier zicht te krijgen op de huidige en toekomstige staat van de weg, kunnen we effectieve keuzes maken om de weg proactief te verbeteren.

Now, that’s an {Asset}