Asset Management in de praktijk

Asfaltscan - Waar een wil is, is een weg

'Drie onverwachte scheuren in het eerste jaar, één verrassing in het volgende jaar en geen verrassingen in de jaren daarna.'

Geen brug te ver - Data voor een betere doorstroming

'Scheepvaart- en wegverkeer stroomopwaarts meten om stroomafwaarts te zorgen voor een vrije doorstroming.'

Regierol gemeente Haarlem - Nieuwe rolverdeling bij beheer en onderhoud

Het uitbesteden van beheer en onderhoud vraagt om een andere rol van de gemeente Haarlem. De gemeente blijft eindverantwoordelijk en voert de regie, d...

Schiphol - Digitalisering van de gemalen; een vliegende start

'Door proactief de belasting van de gemalen te monitoren en waar nodig te reduceren, houden we de pompcapaciteit stabiel.'

Voorspellen wanneer een wissel het begeeft

Nederland telt kilometers spoor. Spoor waarover elke dag meer dan een miljoen mensen reizen en meer dan 100.000 ton vracht wordt vervoerd. En die aant...

De middenberm verdwijnt

Stel je voor, een snelweg die je vertelt wanneer een strook asfalt vervangen moet worden. Dat je een vrachtwagen van de weg moet halen, omdat hij een ...