ADAPT Installaties

Storingen voorkomen door realtime inzicht

De meeste cruciale infra assets in Nederland zijn gebouwd in de jaren ‘60. Denk hierbij aan sluizen, gemalen, beweegbare bruggen en tunnels. Veel van deze assets zijn verouderd en de gebruikersintensiteit is de afgelopen decennia flink toegenomen. De combinatie van verouderde infrastructuur en verhoogd gebruik vraagt daarom naar een realtime inzicht in de staat van deze installaties. Om storingen te voorkomen en assets beschikbaar te houden, heeft BAM ADAPT Installaties ontwikkeld. Deze innovatie koppelt data aan domeinkennis om vervolgens inzicht te krijgen in de staat, risicogebieden en prestaties van de cruciale infra assets.