ADAPT Wegen – Van A naar B door slimmere onderhoudskeuzes

Met onze innovatie ADAPT Wegen krijg je een beter inzicht in de staat van het asfalt en het daarbij behorende onderhoudsplan. Efficiënter, sneller en automatisch  met een constant kwaliteitsniveau.

Elke dag verplaatsen miljoenen mensen zich via het Nederlandse infranetwerk naar hun bestemming.  Daarom is het belangrijk dat we de staat van het asfalt kennen. ADAPT Wegen maakt dit inzichtelijk. Hiermee koppelen we het gehele onderhoudsproces van de asfaltketen aan elkaar en geven we hier beter inzicht in. We inspecteren de ingewonnen data van een nieuwe of bestaande weg. En we beoordelen en vertalen dat vervolgens door naar een onderhoudsadvies. Weergegeven in een overzichtelijk dashboard. Deze doorvertaling gebeurt efficiënter, sneller en automatisch op een eenduidig en constant kwaliteitsniveau.