ADAPT Wegen

Elke dag verplaatsen miljoenen mensen zich via het Nederlandse infranetwerk naar hun bestemming. Dit moet veilig én op een vlotte manier. Het is daarom belangrijk dat we een goed inzicht hebben in de staat van de wegen en het bijbehorende wegmeubilair. ADAPT Wegen maakt dit inzichtelijk. We winnen data in van een nieuwe of bestaande weg. Én we beoordelen en vertalen dat vervolgens door-naar een onderhoudsadvies. Dit alles weergegeven in een overzichtelijk dashboard. Deze doorvertaling gebeurt efficiënter, sneller en automatisch op een eenduidig en constant kwaliteitsniveau.