Asset Management

Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de doorstroming van onze steden en mainports is van groot belang voor onze economie. Door inzet van Artificial Intelligence (AI) zijn wij in staat om de huidige infrastructuur beter te benutten, zodat mensen en logistiek in beweging blijven.

Door data te onttrekken uit assets kunnen we er een digital twin van maken en kunnen we de assets beter begrijpen. Met artificial intelligence simuleren we de toekomst en zien we nu wat een asset te wachten staat en wat we er aan moeten doen om de assets hun functie optimaal te laten vervullen. We laten ze communiceren met andere assets en met voertuigen, en hun gecombineerde datastromen leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden voor optimalisatie.

Now, that’s an {Asset}

Meer weten over Digital Asset Management? Lees verder of neem contact op met specialist Kitting Lee. 

Download ook onze whitepaper ‘Digitalisering van de Waterinfrastructuur’.