LEAB - De groene kant van asfalt

Duurzaam asfalt dat net zo lang meegaat en even ongevoelig is voor wegschade als conventioneel asfaltbeton. Asfalt dat leidt tot een schonere leefomgeving en geschikt is voor recycling. LEAB voldoet hieraan. BAM ontwikkelde Laag Energie Asfalt Beton met het oog op een beter milieu. Want dat is wat LEAB vooral oplevert.

Dankzij een innovatief schuimbitumenprocedé is BAM in staat dit asfalt te produceren bij 100 in plaats van 160 graden Celsius. De halfwarme productie en verwerking van LEAB kost minder energie en gaat gepaard met lagere emissies. Concreet betekent dit maar liefst 30 procent minder CO₂-uitstoot dan bij de productie van conventioneel asfalt. Bovendien zorgt dit procedé ervoor dat de aangebrachte asfaltlaag sneller is afgekoeld tot de gebruikstemperatuur. Dit verkort de aanleg van een snelweg aanzienlijk en beperkt daarmee hinder voor weggebruikers. Kortom: winst voor weggebruiker en wegbeheerder.

De kracht van LEAB

 • Perfecte aansluiting op de overheidseis Duurzaam Inkopen
 • 30 procent energiebesparing én 30 procent CO₂-reductie
 • Sneller beschikbaar voor weggebruikers door korter afkoelingsproces
 • LEAB-mengsels bevatten tot 60% gerecycled asfalt
 • LEAB-mengsels zijn volledig recyclebaar
 • Naleving van het Kyoto-verdrag
 • Kosten van LEAB-mengsels zijn identiek aan conventionele asfaltmengsels
 • Milieuvoordelen kosten wegbeheerders niets extra
 • Kwalitatief gelijkwaardig aan conventionele asfaltmengsels
 • Gezondere werkomgeving bij productie en verwerking
 • Productie in conventionele asfaltcentrale
 • Vertrouwde prijs/kwaliteitverhouding
 • Gelijkwaardigheidsverklaring Rijkswaterstaat

De 3D-weg: stille wegdekken, duurzame infrastructuur

Stille wegdekken, duurzame infrastructuur. Dat is de toekomstvisie van BAM. De 3D-weg van BAM staat voor decibellen, duurzaamheid en doorstroming. En moet voorzien in de beschikbaarheid van alle technieken om hoogwaardig, horizontaal en bij omgevingstemperatuur te recyclen.

Europees demonstratieproject LE2AP

Mede dankzij een Europese Life subsidie van 1,3 miljoen euro maakt BAM met het demonstratieproject LE2AP (www.bamle2ap.nl) de vertaalslag van theorie en experiment naar praktijk. Het energiezuinig produceren van asfalt dat voor bijna 100 procent bestaat uit teruggewonnen grondstoffen is de belangrijkste drijfveer van dit project. Als het aan BAM ligt is dat de wegenbouw van de toekomst. Sinds de introductie van LEAB doet het laboratorium van BAM in Utrecht nader onderzoek naar de verwerking en het gebruik van LEAB. Zo valt onder meer op het gebied van freestechniek en bewerking van freesmateriaal nog veel winst te boeken. Ander aandachtspunt is het slimmer bewerken van steenslag, zand en bitumen bij het recyclen van asfalt. Met het Europese LE2AP-project werkt BAM toe naar een asfaltdeklaag die minimaal voor 80 procent bestaat uit hergebruikte materialen, een geluidreductie oplevert van minimaal 7 dB(A) en wordt geproduceerd bij slechts 80 graden Celsius. Het einddoel van de 3D-weg is nog ambitieuzer: 90 procent recycling, 10 dB geluidreductie en productie bij omgevingstemperatuur.