Strategisch advies

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wij ondersteunen en adviseren tijdens de tenderfase, de voorbereiding en de uitvoering van verschillende soorten infraprojecten. Van tenderstrategie, bodemonderzoek, milieuadvies, omgevingsmanagement,  verkeersmanagement, materiaaltechnologie, tot aan duurzaamheid. Wij zijn er voor alle werkmaatschappijen van BAM Infra op deze gebieden.

Projecten winnen

Wij werken mee aan tenders met als doel om de winnende integrale aanbieding (prijs en kwaliteit) te maken. Dat doen we onder meer door het analyseren van de klantvraag, het ontwikkelen van een strategie en verschillende oplossingsrichtingen.  We formuleren de integrale aanbieding SMART in de EMVI plannen. Daarnaast faciliteren wij creatieve sessies zoals ‘Strategy to Win’, ‘Project Start-ups’ en bereiden wij collega’s voor op dialogen en interviews voor tenders.

Een goede buur en tijdig verkregen vergunningen

Goede samenwerking binnen de gehele keten en de tevredenheid van de omgeving, bepalen mede het succes van onze projecten. Tijdig aandacht geven aan de belangen in de omgeving en zorgvuldig doorlopen van vergunningenprocedures dragen bij aan een beheersbaar en voorspelbaar bouwproces.  Wij zijn de verbindende schakel tussen de omgeving en de projecten van BAM. Wij zorgen dat de belangen van de stakeholders worden meegenomen in het project, houden de omgeving op de hoogte van de werkzaamheden en zorgen dat vergunningen tijdig zijn verkregen.

Voor een veilige en goede doorstroming

Ook tijdens de uitvoering van een project of gedurende onderhoudswerkzaamheden, moet het verkeer veilig kunnen doorstromen en zijn of haar bestemming kunnen bereiken. Door te denken vanuit de weggebruiker, ontwikkelen wij voor iedere projectfase de meest optimale verkeerssituatie passend binnen de kaders van contract en wet- en regelgeving. Daarnaast bieden we innovatieve oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken binnen de stedelijke context, zoals gedragsbeïnvloeding, intelligente wegsystemen en multimodaliteit.

In de bodem

Wij onderzoeken de bodem, brengen de grondrisico’s in kaart en monitoren de effecten van onze bouwwerkzaamheden op de ondergrondse en bovengrondse omgeving. Als grond(water) verontreinigd is, identificeren wij de risico’s en voeren wij de meest optimale oplossing binnen de wet- en regelgeving uit.

Herman Klut (adviseur): ‘Zonder doel geen leven, zonder leven geen doel. Dat is de essentie van ons leven, maar ook van toepassing als we kijken naar een verontreinigde bodem. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de kwaliteit van de bodem kunnen verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de (financiële) haalbaarheid van het project. Dat is mijn uitdaging.’

De juiste materialen

Onze medewerkers geven advies op het gebied van beton en cementgebonden materialen. Van tender tot nazorg. Zo zorgen we ervoor dat onze constructies sterk genoeg zijn voor de gehele levensduur.

Een duurzame toekomst

Dagelijks bouwen wij aan duurzame en gezonde leefomgevingen. Zo geven wij letterlijk vorm aan de toekomst van Nederlanders. Wij houden ons zowel bezig met het kwantificeren van duurzaamheid als het kwalitatief omschrijven van duurzame maatregelen, processen & innovaties in tenders en het monitoren van deze maatregelen tijdens de uitvoering. Methodes waar we veel mee werken zijn de Milieu Kosten Indicator (MKI), Life Cycle Analysis (LCA), LEED/BREEAM en CO2 emissies (CO2-impact uitgedrukt in CO2-equivalenten). Daarnaast adviseren wij opdrachtgevers hoe zij het criterium duurzaamheid het beste in de uitvragen kunnen doorvoeren.

Florentijn de Beukelaar (ontwerpleider): ‘Door zorgvuldig afwegingen te maken welke grondstoffen wij toepassen in onze kunstwerken, draag ik bij aan een duurzame omgeving. Belangrijk hierbij is dat de opdrachtgever duurzame kaders vast legt. Onze leefomgeving moet centraal staan en niet de financiën.’