Ontwerp

Veilig van A naar B met betrouwbare ontwerpen

Onze infrastructuur is belangrijk. Het maakt ons mobiel. Zo kunnen we van A naar B. Wegen, bruggen, tunnels en andere constructies moeten betrouwbaar zijn. Dat valt of staat met een veilig ontwerp. Wij maken ontwerpen die beheersbaar, betaalbaar, veilig en maakbaar zijn. Ontwerpen voor civiele constructies, wegen, maritieme constructies, op het spoor (bovenbouw) en ontwerpen voor tunneltechnische installaties.

Jos Hogerwerff (ontwerpleider): ‘Bij constructieve veiligheid komt veel kijken. Ik vind het leuk om dit als team en met de opdrachtgever op te pakken. Ieder vanuit zijn expertise en met zijn eigen kennis en kunde.’

Advies op vele vlakken

Daarnaast adviseren wij onze opdrachtgevers ook op geotechnisch, geohydrologisch, funderingstechnisch en geologisch gebied. En geven we advies over hulpconstructies en bouwmethoden, zodat onze uitvoerende partners veiliger, slimmer en sneller kunnen bouwen. Ook begeleiden we opdrachtgevers van BAM in de haalbaarheid- en conceptontwerpfase van projecten. We kijken ook vooruit en zien dat het ontwerpvak onderhevig is aan verandering. We zetten daarom vol in op Digital Design met een sterk intern netwerk. Ook buiten BAM werken we samen met partijen in de sector om dit verder te brengen.

Pieter Bakker (senior ontwerpleider): ‘Wij ontwerpen betrouwbare kustverdediging. Veilig met minimale impact op de natuur. En met reserves, zodat ons ontwerp ook klimaatbestendig is. Ook als het klimaat verandert, doorstaat onze kustverdediging de storm.’

​Te land en ter zee

Wij werken niet alleen op het land, maar ook op het water. Wij zijn betrokken bij projecten in een waterrijke omgeving, zoals havens, sluizen, vaarwegen, landaanwinningen, afzinktunnels, getijde- en golfenergie en offshore windprojecten. We houden ons bezig met kustbescherming en klimaat adaptief bouwen voor public en private kanten. Maar ook denken we na hoe we regenwater (ook bij hoosbuien) lokaal kunnen opvangen, zodat we de lage grondwaterstand op peil kunnen houden. Of we houden rekening met de flora en fauna, zoals plasbermen voor modderkruipers en kamsalamanders en faunapassages. Daarnaast werken we aan innovaties zoals de golfbrekerblokken Xbloc en XblocPlus en Xstream voor rivieroevers. Deze ontwerp oplossingen testen we in ons eigen waterlaboratorium.

Bij de Xbloc ontwikkelingen zijn robuustheid en materiaalgebruik een belangrijke duurzame factor. Door de unieke vorm zijn de blokken gemakkelijker aan te brengen. Ook zijn ze een aantrekkelijke habitat voor fauna. 

Paul Helleman (specialist water): ‘De afvoer van water in stedelijk gebied is belangrijk. Zeker met de droogte van tegenwoordig. De lage grondwaterstand houden wij op peil door regenwater lokaal op te vangen. Daarmee voorkom je hittestress en bespaar je geld.’