Design Management

Op het juiste moment met de juiste mensen

Met onze ontwerpen leggen we de basis voor succesvolle infraprojecten. Het resultaat van het ontwerpproces is sterk bepalend voor het financiële succes van onze opdrachtgevers. Naast een veilig, voorspelbaar en maakbaar ontwerp gaat het ook om de tijdige beschikbaarheid van de juiste documenten en modellen, zodat acceptatie door een opdrachtgever voorspoedig verloopt.

Voor ons is het daarom van groot belang, dat we het ontwerpproces goed sturen. We zijn verantwoordelijk voor de bewaking van de hoeveelheden en de beschikbare budgetten en planningen. Een professionele gesprekspartner, die beschikt over de expertise om complexe, multidisciplinaire projecten door een integrale aanpak tot een goed resultaat te brengen.

Digitalisering van het ontwerp- en het bouwproces

Om veilige en bouwbare ontwerpen te maken, heb je systemen en processen nodig voor het beheersen van een project. Van voorbereiding tot realisatie. Wij omarmen digitale werkmethoden en passen technologische innovaties toe. Met Building Information Modelling (BIM) modelleer- en ontwerpdiensten en -producten maken we onze ontwerpen efficiënter. Daarnaast gebruiken we geografische gegevens en informatie over objecten in ons eigen GIS-portaal. Ook leveren wij vakspecialistische diensten om tot betere besluitvorming en projectsturing in projecten en tenders te komen, zowel in ontwerp als realisatie en onderhoud.

Ook leggen we de basis voor projectstructuren die ons helpen om in control te blijven. Daarnaast werken we aan (continue) ontwikkeling, implementatie en het beheer van digitale toepassingen en het organiseren van het projectinformatiemanagement in de Digital Twin voor BAM Infra Nederland.

Bob Moons (Digital Construction): ‘Digitale materiaalpaspoorten, digitalisering en data helpen met het duurzaam maken van de omgeving, doordat we steeds meer data aan objecten koppelen. We creëren een Digital Twin, zodat we op langere termijn onderdelen van constructies die we bouwen over een aantal jaren kunnen hergebruiken.’

Risico’s en kansen

Daarnaast brengen we ook mogelijke risico’s en kansen in kaart. Met risicomanagement richten we ons op het (integraal) beheersbaar maken van bedreigingen van projectdoelstellingen. Dit brengen we in kaart in termen van geld, tijd en kwaliteit, net als Informatie en Organisatie. Zo maken we het projectportfolio van BAM Infra Nederland beter beheersbaar.

Reliability Availability Maintainability Sustainability (RAMS) richt zich op het beheersbaar maken van onzekerheden in het ontwerp die een effect hebben op de beschikbaarheids- en veiligheidseisen van het te bouwen systeem/object. Hierin staat dus de eindgebruiker en de toekomstig beheerder centraal. Verder ontwikkelen we kennis om ook in de toekomst voorop te blijven lopen in de inframarkt.

Bas van de Weijer (Afdelingshoofd Risicomanagement): ‘Binnen een fantastisch bedrijf waar opportunisme de drijfveer van ons businessmodel is, schuilt ook het gevaar van over- en onderschatting. Daar moeten wij met z’n allen voor waken. Een Chinees gezegde die ik binnen de risicomanagement vakgroep regelmatig gebruik: Wees even zorgvuldig in het kiezen van uw mogelijkheden als in het vermijden van risico’s.’