Consortium TULIPS (2022 – 2026) voor duurzame luchtvaart

BAM is onderdeel van het unieke Europese consortium TULIPS. Het TULIPS-consortium draagt bij aan de transitie naar koolstofarme mobiliteit en versterkt de huidige duurzaamheidsacties op luchthavens voor de komende vier jaar. Daarvoor ontwikkelt en implementeert het consortium innovatieve oplossingen en krijgt voor de financiering € 25 miljoen aan ondersteuning vanuit de Europese Unie. De financiering maakt deel uit van de Europese Green Deal. Door de samenwerking van toonaangevende luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, kennisinstituten en industriële partners in dit unieke Europese consortium is het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame luchtvaart naast de huidige bijdragen en geplande acties.

Door samen te werken op vier zeer verschillende luchthavens, met de input van de brede coalitie van partners, wordt de impact van de oplossingen op de Europese klimaatdoelen zichtbaar. Het consortium ontwikkelt showcases die laten welke specifieke acties in verschillende scenario’s leiden tot het versnellen van verduurzaming en hoe ze in heel Europa toepasbaar zijn.

De resultaten van het project zullen naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de decarbonisatie van de luchtvaartsector. De relevante opgedane kennis zal worden gedeeld op de website van het consortium, zodat de luchtvaartindustrie en andere Europese luchthavens de TULIPS-concepten en -technologieën kunnen toepassen via praktische roadmaps.

Infographic Tulips consortium

Engelse versie

Consortium TULIPS (2022 – 2026) for sustainable aviation

BAM is part of the unique European consortium TULIPS (2022 – 2026). The TULIPS consortium will contribute to the transition to low-carbon mobility and enhance current sustainability actions at airports for the next four years by developing and implementing innovative solutions, supported by the EU with €25 million in funding. The funding is part of the European Green Deal. The collaboration of frontrunning airports, airlines, knowledge institutes and industrial partners in this unique European consortium makes it possible to contribute significantly to sustainable aviation, on top of current contributions and actions planned.

Collaborating at four very different airports, with the input from the broad coalition of partners will allow the impact of the solutions on the European climate targets to become apparent. Successful demonstration of specific actions to accelerate sustainability in different scenarios will showcase these innovations and how they can be implemented throughout Europe. The outcomes of the project are expected to contribute significantly to the decarbonisation of the aviation sector. The relevant knowledge gained will be shared on this website, which will allow the aviation industry and other European airports to apply the TULIPS concepts and technologies through practical roadmaps.

< Terug naar GoinGDutch

 

Meer over Programma Mobiliteit

Meer weten?

Bas Reedijk

Bas Reedijk

Afdelingshoofd Water

Daan van den Akker

Daan van den Akker

Business developer

Daniel de Wit - commercieel manager contact

Daniël de Wit

Commercieel manager BAM Infra Funderingstechnieken

'Complexe technische uitdagingen? Een leuk project wat snel moeten starten? Niet weten waar te beginnen? We voeren graag de dialoog om samen tot de best passende oplossingen te komen.'

Joost de Jong

Joost de Jong

Commercieel manager

Benieuwd wat BAM Infra kan betekenen? Neem gerust contact op!

Jos van Rijen

Manager Design Operations

‘Digital Design is de kunst van het creëren, vastleggen en integreren van gegevens met behulp van een digitale vaardigheden. Specialisten van BAM Infraconsult gebruiken steeds vaker geavanceerde technologieën om gegevens vast te leggen en ontwerpen te maken in een gedigitaliseerde omgeving. Digital Design stelt ontwerpers in staat om mogelijkheden te verkennen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in een virtuele omgeving.’

Michiel Dop

Commercieel manager

‘Een optimaal passende oplossing. Daar help ik u graag bij. Hoe? Door een soepele samenwerking met als resultaat dat uw doelen worden bereikt. Door de juiste vragen te stellen en hiermee uw vraagstukken goed te doorgronden. En door onze lokale bekendheid en sterke achterban. Uiteraard houden wij rekening met duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit.’

Nick Overkamp

Nick Overkamp

Conceptmanager Renovatieconcept Bruggen

René Beurze

René Beurze

Directeur Operations BAM Infraconsult

Sander den Blanken

Sander den Blanken

Directeur BAM Infraconsult

'Ontwerpen bij BAM Infraconsult gaat niet alleen over hoe het eruit ziet, hoe innovatief of onderscheidend het is in de markt, maar ook hoe we het constructief veilig en efficiënt kunnen bouwen en duurzaam onderhouden. Wij adviseren en ontwerpen daarom integraal samen met onze collega’s voor een duurzame toekomst. Wij richten ons daarbij op life cycle solutions en maken maximaal gebruik van de nieuwste digitale technieken’

Sander Roesink

Sander Roesink

Clustermanager Ontwerpmanagement

‘In Design & Construct contracten ben je succesvol als je op het juiste moment de juiste mensen in het ontwerpproces betrekt en met elkaar duidelijke afspraken maakt. Hierin moeten met name ook de collega’s van de werkvoorbereiding en de uitvoering een rol spelen door tijdig hun kennis en kunde in te brengen zodat we kunnen zeggen: ‘Mijn ontwerp is jouw ontwerp en jouw resultaat is mijn resultaat!’

Sanne van Vliet

Sanne van Vliet

Commercieel manager

Benieuwd wat BAM Infra kan betekenen? Neem gerust contact op!

Pieter-Martijn Flamink

Pieter-Martijn Flamink

Directeur

‘De Nederlandse infrastructuur is van hoge kwaliteit. Daar dragen wij elke dag aan bij. Veroudering en veranderend gebruik maken dat we het steeds iets beter en slimmer moeten doen. Samen, duurzamer en met nieuwe technieken. Dát is voor mij grensverleggend asset management.’

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via het formulier.
CAPTCHA
16 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.