Klimaatadaptatie

Enorme hitte, periodes met heftige regen en kurkdroge tijden. Het komt steeds vaker voor. Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden zorgen voor consequenties voor de leefomgeving. Met klimaatadaptief bouwen biedt BAM oplossingen voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in dichtbevolkte gebieden. 

Inspelen op veranderende klimaat

Met onze kennis en oplossingen adviseren wij over toekomstbestendig bouwen en inrichten. We hebben de kennis in huis om oplossingen te bieden voor verschillende type wijken. We creëren gezonde en leefbare binnenstedelijke omgeving door warmte te beperken en water te beheersen. Hiervoor hebben we duurzame innovaties ontwikkeld die we, deels met partners, aanbieden. 

Water vasthouden en bergen

Rioolstelsels zijn vanuit het verleden vaak nog gemengde stelsels waarbij afvalwater en hemelwater gecombineerd worden afgevoerd. De stelsels zijn niet berekend op extreme hoosbuien waar we vaker mee te maken krijgen. Het is steeds belangrijker om hemelwater lokaal vast te houden of te bergen. En pas als dit niet meer mogelijk is af te voeren. Om dit mogelijk te maken, creëren we infiltratievoorzieningen, waterbergingen en koppelen we het hemelwater af van het rioolstelsel voor vuil water. Hiermee zorgen we er ook voor dat er meer water beschikbaar is om warme, droge periodes goed door te komen.