Grondreiniging

Op onze projecten ontgraven wij jaarlijks grote hoeveelheden grond. Vaak hergebruiken we deze op het project zelf of op andere werken. Ook kunnen we verontreinigde grond reinigen tot hergebruiksgrond.

Grondreinigingsinstallatie

Verontreinigde grond reinigen we met onze extractieve grondreinigingsinstallatie. Deze reinigingsmethode is geschikt voor het merendeel van de bodemverontreinigingen in Nederland. De verontreiniging storten we in geconcentreerde vorm en op verantwoorde wijze af. Onze reinigingsinstallatie is BRL 7510-gecertificeerd – ze voldoet aan alles eisen om verontreinigde grond te mogen verwerken.

Deskundige partners

Niet altijd biedt extractieve reiniging een uitkomst om de grond als hergebruiksgrond in te kunnen zetten na het doorlopen van het proces. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer kleiige grond of te hoge vervuilingsconcentraties. In dergelijke situaties adviseren wij je over reinigingsmethoden die we niet zelf uitvoeren maar waarvoor je wel terecht kunt binnen ons brede partnernetwerk. Met welke verontreiniging je ook te maken krijgt: wij helpen je verder.

Saneringsprojecten

Afhankelijk van de verontreiniging en grondsoort zijn er ook alternatieven voor het afgraven en reinigen van de bodem. Het kan bijvoorbeeld volstaan om de verontreiniging te isoleren en zo het risico weg te nemen. Onze bodemspecialisten adviseren je graag over de saneringsmogelijkheden binnen de vigerende wet- en regelgeving.