Grondreiniging

Op onze diverse projecten ontgraven wij jaarlijks grote hoeveelheden grond. Vaak kunnen we deze onmiddellijk hergebruiken op het project zelf of op andere werken. Verontreinigde grond kunnen wij reinigen tot hergebruiksgrond.

Grondreinigingsinstallatie

In Assendelft reinigen we verontreinigde grond met onze extractieve grondreinigingsinstallatie. Deze reinigingsmethode is geschikt voor het merendeel van de bodemverontreinigingen in Nederland: van de 3 miljoen ton verontreinigde grond die jaarlijks wordt afgegraven, kan 2 miljoen ton met behulp van extractie worden schoongemaakt. De verontreiniging wordt in geconcentreerde vorm en op verantwoorde wijze afgestort. We verwerken in Assendelft zowel grondpartijen van BAM Infra als van externe klanten. Onze reinigingsinstallatie is BRL 7510-gecertificeerd – ze voldoet aan alles eisen om verontreinigde grond te mogen verwerken.

Deskundige partners

Niet altijd biedt extractieve reiniging een uitkomst om de grond als hergebruiksgrond in te kunnen zetten na het doorlopen van het proces. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer kleiige grond of te hoge vervuilingsconcentraties. In dergelijke situaties adviseren wij u over reinigingsmethoden die we niet zelf uitvoeren maar waarvoor u wel terecht kunt binnen ons brede partnernetwerk. Met welke verontreiniging u ook te maken krijgt: wij helpen u verder.

Saneringsprojecten

Afhankelijk van de verontreiniging en grondsoort zijn er ook alternatieven voor het afgraven en reinigen van de bodem. Het kan bijvoorbeeld volstaan om de verontreiniging te isoleren en zo het risico weg te nemen. Onze bodemspecialisten adviseren u graag over de saneringsmogelijkheden binnen de vigerende wet- en regelgeving.