Grond- en Bouwstoffen

Voordat je gaat bouwen, wil je er zeker van zijn dat de bodem geen ernstige bodemverontreinigingen bevat die risico’s opleveren voor mens en milieu. BAM heeft alle disciplines in huis om jou hierbij te helpen. Met ons bouw je duurzaam: op een betrouwbare ondergrond én zonder verspilling van kostbare, primaire bodem.

Veilig

Waar we ook aan het werk zijn, de veiligheid en gezondheid van mens en milieu staat voorop. Alle grondwerken die we tenderen, melden we bij onze Bodemdesk. De uitvoering gaat pas van start nadat de milieu- en veiligheidstechnische randvoorwaarden in kaart zijn gebracht. Wij kunnen bodemonderzoek uitvoeren, adviseren projectteams over de omgang met verschillende verontreinigingen en ondersteunen tijdens de uitvoering. Verontreinigde grond verwerken we in onze grondreinigingsinstallatie. Of we isoleren de verontreiniging, zodat deze geen risico meer vormt.

Duurzaam

Omdat we zuinig zijn op primaire bodem of grond zoeken we steeds naar oplossingen om vrijgekomen grond, funderingsmateriaal of ander materiaal duurzaam te hergebruiken. Hiermee dragen we bij aan een schoon milieu. En slim hergebruik van secundaire grond- en bouwstoffen leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Wet- en regelgeving 

De milieutechnische wet- en regelgeving rond bodemwerken en grondtoepassingen is complex. We zorgen voor een correcte implementatie en volgen veranderingen in de regelgeving nauwgezet op. Onder meer door ons lidmaatschap bij brancheverenigingen zijn we proactief betrokken bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving.